Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek jawnych, partnerskich i cywilnych, zakładanych przez osoby fizyczne. Istotnie należy zaznaczyć, że ewidencja w postaci KPiR jest również przywilejem podmiotów, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej.

Prowadzenie KPiR – czy obowiązują jakieś zasady?

Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu KPiR?

KPiR to forma prowadzenia księgowości najczęściej wybierana przez małe firmy rozliczające się na zasadach ogólnych lub liniowo. Polega na wpisywaniu przychodów i rozchodów firmy.

Uwaga!

Nie należy ewidencjonować zaliczki na poczet dostawy lub sprzedaży towarów czy też wykonania usługi, koszty inwestycji w czasie jej realizacji, czy też obrót opakowaniami zwrotnymi, które wydawane za kaucją, a także jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. dotacje z Urzędu Pracy czy też dotacje z UE.

Prowadzenie KPiR – czy obowiązują jakieś zasady?

  • rzetelny sposób ewidencji księgowej
  • chronologiczny zapis
  • spójność zapisu
  • odpowiednie oznaczenie zapisów
  • przejrzystość zapisów
  • zachowanie tabelarycznej formy przychodów i kosztów