Wznowienie działalności krok po kroku

W ostatnim czasie bardzo wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zawieszenie spółki z powodu pandemii. Stabilizująca się sytuacja sprawia, że wielu z nich chce teraz wznowić działalność. Jak wznowić działalność zgodnie z prawem?

Wznowienie działalności gospodarczej – na co zwrócic uwagę?

Istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na czas nieokreślony lub określony (we wniosku wskazujemy datę wznowienia działalności). Warto zaznaczyć, że w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać czynności związanych z prowadzoną działalnością (wyłączając z tych czynności konieczne związane z zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodu).  W okresie trwania zawieszenia przedsiębiorca musi również pamiętać o konieczności składania deklaracji rocznych PIT.

Wznowienie działalności gospodarczej krok po kroku

Forma złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej:

  • elektronicznie
  • w urzędzie
  • listownie
  • telefonicznie

Wniosek o wznowienie działalności może zostać złożony przed, w dniu jak i po planowanej dacie wznowienia (jeżeli we wniosku o zawieszenie była określona data).

 

Procedura:

  1. Złożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.
  2. Weryfikacja wniosku oraz sprawdzenie poprawności danych.
  3. Wznowienie działalności.

 

Wznawiając działalnośc warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą dopełnić wszelkie formalności księgowo-podatkowych.