Wynagrodzenie minimalne 2022r.

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2022 roku? Czy Polacy odczują wzrost płacy minimalnej?

– wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. wyniesie 3010,00 zł brutto,
– minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wyniesie 19,70 zł brutto.

W stosunku do wynagrodzenia w 2021 roku jest to wzrost o 210 zł.

Wymiar etatu a płaca minimalna (brutto):

Pełen etat 3.010,00 zł
3/4 etatu 2.257,50 zł
2/3 etatu 2.006,66 zł
1/2 etatu 1.505,00 zł
1/3 etatu 1.003,33 zł
1/4 etatu 752,50 zł

Odprawa przy rozwiązaniu stosunku pracy
Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy (w 2022 r. – 45 150,00 zł).