Wykaz środków trwałych

Często wykaz środków trwałych wśród przedsiębiorców mylony jest z ewidencją środków trwałych. Wynika to głównie z podobizny znaczeniowej, natomiast według prawa są to dwa różne pojęcia.

Wykaz środków trwałych jest określeniem, które powinniśmy używać w odniesieniu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Według ustawy o podatku zryczałtowanym, każdy przedsiębiorca, który opodatkowany jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ma obowiązek prowadzić wykaz środków trwałych. Dotyczy to również wszystkich wartości niematerialnych, prawnych, a także ewidencji przychodów. 

Należy pamiętać, że tym samym, przy takim wyborze opodatkowania, pobiera się go bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania. Oznacza to, że nie ma możliwości ujęcia odpisów amortyzacyjnych od środków stałych, które wykorzystywane są w danej działalności. 

Do sporządzenia prawidłowego wykazu środków trwałych należy przygotować dane, takie jak:

  • liczbę porządkową
  • daty nabycia i przyjęcia do użytku
  • określenie środka trwałego/ wartości niematerialnej i prawnej, z uwzględnieniem nadania symbolu KŚT
  • wartość początkową i jej aktualizację
  • stawkę amortyzacyjną
  • daty likwidacji lub zbycia

Aby zapoznać się z poprzednim wpisem, kliknij tutaj.