Wszystko o indywidualnej interpretacji podatkowej

Kto i w jakim celu uzyskuje indywidualna interpretacje podatkową?

Zgodnie z definicją jest to pismo wydawane przez organ skarbowy, a dokładnie Krajową Informację Skarbową, w imieniu ministra finansów, na wniosek podatnika. W interpretacji indywidualnej udziela się odpowiedzi na pytanie dotyczące niejasnych przepisów podatkowych lub rozstrzyga w jaki sposób powinny być one interpretowane w odniesieniu do danego przedsiębiorcy i konkretnego zdarzenia.

Jak wygląda składanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej powinno się opisać sytuacje, która zrodziła wątpliwości, zadać pytanie i przedstawić własne stanowisko w tej sprawie. Pytanie musi odnosić się do stanu faktycznego, do zdarzenie które miało już miejsce lub do zdarzenia przyszłego. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, w którym podatnik zadeklaruje, że w związku z opisywanym zdarzeniem nie toczy się postępowanie ani nie jest przeprowadzana kontrola podatkowa.

Ile czeka się na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

Jak wynika z przepisów, czas oczekiwania na wydanie informacji wynosi ok 3 miesięcy. Wydanie interpretacji podatkowej musi nastąpić przed upływem tego okresu, zazwyczaj jednak podatnik nie może spodziewać się, że organ podatkowy udzieli informacji wcześniej niż 2 miesiące, przede wszystkim ze względu na, to że wniosek każdego dnia składany jest przez dziesiątki przedsiębiorców.

Do złożenia wniosku służy formularz:
– ORD-IN i ORD-IN/A jeśli zabraknie miejsca – jeśli wniosek o wydanie interpretacji podatkowej składany jest w sposób indywidualny,
– ORD-WS i ORD-WS/B (dane pozostałych osób), a jeśli zabraknie RD-IN/A – wniosek o wydanie informacji przez organ podatkowy dla kilku osób.

Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Aby organ podatkowy wydał interpretację należy uiścić opłatę. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wynosi ona 40 zł i musi zostać uiszczona do 7 dni od momentu łożenia dokumentów.