Ważne terminy podatkowe – VAT

Nie od dzisiaj wiadomo, iż cała filozofia prowadzenia firmowych rozliczeń podatków, byłaby znacznie łatwiejsza, gdyby wszelkie terminy rozliczeń podatkowych przypadały na konkretną datę. Jednak w rzeczywistości jest to uzależnione od rodzaju podatków, a także wybranej formy opodatkowania. Dodatkowo niektóre deklaracje podatkowe należy składać każdego miesiąca, niektóre do kwartał, a niektóre dopiero po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Obowiązująca w Polsce ustawa o podatku od towarów i usług, nakłada obowiązek podatkowy na odpłatną dostawę towarów, a także świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jak również wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Sam w sobie podatek nie stanowi kosztu dla przedsiębiorcy, ponieważ powinien zostać wliczony w cenę sprzedawanego towaru, bądź wykonywanej usługi.

W kwestii podatku od towarów i usług, mamy do czynienia z kilkoma rodzajami deklaracji. Z kolei dla każdej z nich, został narzucony inny termin składania w Urzędzie Skarbowym oraz inny termin dokonania płatności VAT. Tak więc:
– deklaracja VAT-7 → należy złożyć do 25. dnia każdego miesiąca,
– deklaracja VAT-UE → może być składana cyklicznie co miesiąc (do 25. dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym), bądź co kwartał (do 25. dnia miesiąca po ostatnim miesiącu danego kwartału),

UWAGA!
Deklaracja VAT-7 musi zostać złożona każdego miesiąca, nawet wówczas, jeśli w danym miesiącu nie miała miejsca żadna czynności objęta podatkiem od towarów i usług. Z kolei deklaracja VAT-UE składa się wyłącznie wtedy, kiedy doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia, bądź dostawy.

Prócz powyższego, każdy podatnik VAT jest zobowiązany do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) do 25. dnia miesiąca i również pojawia się tutaj opcja rozliczeń miesięcznych, bądź kwartalnych.

 

Sprawdź również: MIKRORACHUNEK PODATKOWY