Urlop na żądanie 2023

Urlop na żądanie 2023 – ile będzie dni do wykorzystania w 2023 roku? Kto może skorzystać z urlopu na żądanie? Dla kogo przeznaczona jest ta forma wolnego dnia płatnego?

W 2023 roku zmiany dotyczące urlopów opiekuńczych, ojcowskich i związanych z siłą wyższą są planowane, ale zasady udzielania urlopu na żądanie pozostają niezmienione. Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego i pozwala na zwolnienie od pracy w nagłych sytuacjach osobistych pracownika. Łączny wymiar urlopu na żądanie w 2023 roku nie może przekroczyć 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu na żądanie w terminie wskazanym przez pracownika, jednak może odmówić udzielenia urlopu, jeśli jego nieobecność zaszkodzi interesom zakładu pracy. Urlop na żądanie jest przysługujący również pracownikom zatrudnionym na ½ i ¼ etatu.

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie -w jakiej formie?

Przepisy prawne nie regulują konkretnej formy zapytania o przyznanie wolnego dnia na żądanie.
Może więc być ono złożone:
– pisemnie
– ustnie
– faksem
– telefonicznie
– pocztą internetową
– listem poleconym lub kurierem.

Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
Pracownik nie może rozpocząć korzystania z urlopu na żądanie bez decyzji pracodawcy o udzielenia mu urlopu.

Przeczytaj również: Urlop macierzyński a koszty pracodawcy

 

Urlop na żądanie jest ważnym elementem praw pracowniczych w 2023 roku, który pozwala na zwolnienie od pracy w nagłych sytuacjach osobistych. Pracodawcy są zobowiązani udzielać urlopu na żądanie, chyba że jego nieobecność zaszkodzi interesom zakładu pracy. Przypominamy, że wymiar urlopu na żądanie nie może przekroczyć 4 dni w roku kalendarzowym.