Urlop macierzyński a koszty pracodawcy

Z urlopu macierzyńskiego skorzystać mogą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, którym urodziło się dziecko lub, w określonych przypadkach, osobom które dziecko przysposobiły. Komu przysługuje urlop macierzyński? Jak długo trwa? Czy pracodawca ponosi koszty z nim związane?

Do urlopu macierzyńskiego uprawnieni są:
– matka
– ojciec (w ilości dni, które nie zostały wykorzystane przez matkę dziecka)
– członek najbliższy rodziny (w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, posiadania przez matkę orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub gdy matka przebywa w tym czasie w szpitalu lub w zakładzie leczniczym)
– matka lub ojciec przysposabiający dziecko

Jak długo trwa?
a) 20 tygodni – w przypadku jednego dziecka
b) 31 tygodni – w przypadku dwójki dzieci
c) 33 tygodnie – w przypadku trójki dzieci
d) 34 tygodnie – w przypadku czwórki dzieci
e) 37 tygodni – w przypadku pięciorga dzieci lub więcej

Urlop przysługuje od dnia porodu.

Zasiłek macierzyński finansowany jest z budżetu państwa.