Ulga podatkowa na leki

Ulga podatkowa na leki to możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków w rozliczeniu podatkowym PIT.

 

Kto może skorzystać?

  • osoba posiadająca status osoby niepełnosprawnej
  • osoba należąca do jednej z trzech grup inwalidzkich (niepełnosprawność znaczna, niepełnosprawność umiarkowana, niepełnosprawność lekka)
  • osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną

Ulga podatkowa na leki – dokumenty

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
  • decyzja o uzyskanej rencie (szkoleniowej, socjalnej lub z powodu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy),
  • orzeczenie o rodzaju oraz stopniu niepełnosprawności wystawionego osobie, która nie ukończyła 16 roku życia.

 

Osoba ubiegająca się o ulgę na leki powinna posiadać odpowiednie dokumenty (paragon, faktura) potwierdzające ich zakup.

 

Ile można odliczyć?

W ramach ulgi odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

 

W przypadku posiadania dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Świadczymy usługi doradztwa księgowego oraz podatkowego. Zachęcamy również do podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia firmowej księgowości.

 

Kasa fiskalna w firmie w 2022 roku