Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Z pewnością nie każdy z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, że tytułowa ulga na fotowoltaikę działa w ramach tzw. ulgi na termomodernizację. Możemy w niej odliczyć koszt kompleksowej usługi związanej z montażem fotowoltaiki.

Komu przysługuje ulga na fotowoltaikę?
Ulga na fotowoltaikę, która funkcjonuje w ramach ulgi termomodernizacyjnej jest skierowana dla osób fizycznych, których dochody zostały opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego w wysokości 19%, według skali podatkowej w wysokości 17% lub 32%, a także w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Żeby móc skorzystać z ulgi na fotowoltaikę, bardzo ważne jest spełnienie 3 warunków, a mianowicie:
– posiadać na własność nieruchomość, która ma zostać poddana modernizacji,
– budynek musi posiadać status jednorodzinnego domu mieszkalnego,
– owa inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został poniesiony wydatek.

Aby móc ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów, niezbędne jest udokumentowanie wydatków w postaci faktur wystawianych przez firmy wykonawcze. Tutaj należy mieć na uwadze, iż owe firmy nie mogą posiadać statusu zwolnienia z tytułu podatku VAT. Równie ważną kwestią jest to, aby dana faktura została wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku, za który dokonujemy rozliczenia.

UWAGA!
Kwota, która zostanie podatnikowi zwrócona w formie rozliczenia, będzie uzależniona od jego rocznych dochodów, a więc nie można zakładać, że każdy otrzyma taką samą kwotę.