Błędy w KPiR

Zgodnie z przepisami, księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób rzetelny. Niestety na drodze prowadzenia ewidencji, mogą zdarzyć się błędy. Ustawodawca przewiduje niewielki margines błędu (kwota pominiętych przychodów …

Księgowość prostej spółki akcyjnej

Od lipca ilość spółek do wyboru zostało powiększona o nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Przedsiębiorcy długo wyczekiwali ostatecznego terminu wdrożenia P.S.A. na rynek. Prosta spółka akcyjna charakteryzuje …

Urlop macierzyński a koszty pracodawcy

Z urlopu macierzyńskiego skorzystać mogą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, którym urodziło się dziecko lub, w określonych przypadkach, osobom które dziecko przysposobiły. Komu przysługuje urlop macierzyński? Jak długo …

Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej oraz celem, której zadaniem jest przede wszystkim kontrola spraw podatkowych oraz wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podmiotem nadzorującym KAS …

Kto może prowadzić księgowość spółki?

Założenie spółki nakłada na przedsiębiorcę różne obowiązki i zadania. Jedną z obowiązkowych czynności, jakie zobowiązany jest pełnić właściciel firmy jest kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Prawidłowy i przejrzysty zapis dokumentacji księgowej …

Opodatkowanie kartą podatkową

Polski system podatkowy, nakłada na firmy obowiązek opodatkowania. Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej, uznawana za najprostszą jest karta podatkowa. Korzystanie z opodatkowania kartą podatkową jest klarowne i proste. Jednak …