JPK_V7 bez czynnego żalu

Program Nowy Ład wprowadził wiele zmian również w Kodeksie Karnym Skarbowym. W K.k.s. zmieniony został zapis art.61a mówiący o tym, że podatnik, który złożył błędną czy nieprawidłową deklarację lub księgę …

Kasa fiskalna w firmie w 2022 roku

Kasa fiskalna stanowi urządzenie za pomocą którego firma rejestruje sprzedaż produktów lub świadczonych usług, drukując paragon potwierdza dokonanie transakcji. paragon drukowany jest w dwóch kopiach, jedna dla klienta a druga …

Dziennik ksiąg rachunkowych

Dziennik to jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego, tuż obok księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu składników aktywów i pasywów. Dziennik stanowi chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych …

Ważne terminy podatkowe – VAT

Nie od dzisiaj wiadomo, iż cała filozofia prowadzenia firmowych rozliczeń podatków, byłaby znacznie łatwiejsza, gdyby wszelkie terminy rozliczeń podatkowych przypadały na konkretną datę. Jednak w rzeczywistości jest to uzależnione od …