Dziennik ksiąg rachunkowych

Dziennik to jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego, tuż obok księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu składników aktywów i pasywów. Dziennik stanowi chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych …

Ewidencja VAT

Ewidencja VAT stanowi rejestr sprzedaży oraz zakupu VAT, który prowadzony musi być przez podatników podatku od towarów i usług, które są zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako tzw. czynni podatnicy VAT. …