Mały podatnik

Kim jest mały podatnik? Jakie przywileje przysługują małemu podatnikowi? Zgodnie z zapisami Ustawy o VAT pojęciem „małego podatnika” określamy podatnika, u którego wartość sprzedaży nie była wyższa w poprzednim roku …