Błędy w KPiR

Zgodnie z przepisami, księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób rzetelny. Niestety na drodze prowadzenia ewidencji, mogą zdarzyć się błędy. Ustawodawca przewiduje niewielki margines błędu (kwota pominiętych przychodów …