Lista obecności pracownika a zasady RODO

Osoby zatrudniające pracowników zobligowane są do prowadzenia odpowiedniej ewidencji czasu pracy. Niestety w wielu przypadkach zasady prowadzenia ewidencji są łamane i dokumentacja prowadzona jest w sposób niewłaściwy. Z tego powodu …

Czym jest RODO?

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, stanowi przepisy mówiące o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Firma (również biura …

Dodatek stażowy w 2021 roku

Dodatek stażowy jest obowiązkowo wypłacany pracownikom, którzy są zatrudnieni w jednostkach budżetowych (nauczyciele, urzędnicy samorządowi itd.). W pozostałych zakładach pracy pracodawcy również mogą pracownikom wypłacać dodatek stażowy. W tym przypadku …

Płaca minimalna w 2021 roku

Jak co roku Polacy wstrzymują oddech przed ogłoszeniem minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok. Każda taka decyzja jest poprzedzona licznymi debatami oraz konsultacjami zarówno ze związkami zawodowymi, które reprezentują pracowników, jak …

Obsługa kadrowo-płacowa

Zapraszamy także do przeczytania wpisu na temat prowadzenia ksiąg rachunkowych. W obecnych czasach prowadzenie działu kadr i płac wygląda zupełnie inaczej niż kilkanaście czy nawet kilka lat temu. Przedsiębiorstwa mają …