Ewidencja VAT

Ewidencja VAT stanowi rejestr sprzedaży oraz zakupu VAT, który prowadzony musi być przez podatników podatku od towarów i usług, które są zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako tzw. czynni podatnicy VAT. …