Czym są dowody księgowe?

Dowody księgowe to prawidłowo sporządzone dokumenty źródłowe odzwierciedlające daną operację gospodarczą w jednostce. Dowody księgowe, wystawione w poprawny sposób, stanowią podstawę zapisów księgowych. Dowód księgowy musi odpowiadać ściśle określonym wymaganiom …