Po zaksięgowaniu wszystkich operacji i zapłaceniu podatków następuje zamknięcie miesiąca