Dokumenty do naszego biura można dostarczać w formie skanów lub zdjęć