W ramach współpracy obliczamy wysokość podatków oraz składamy odpowiednie deklaracje