W naszym biurze płatności dokonuje się po zamknięciu miesiąca