Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Pośród uproszczonych form księgowości znajdziemy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to forma opodatkowanie, której podstawę stanowi osiągnięty przez przedsiębiorcę przychodów ( bez uwzględnienia kosztów).

Mimo, że ryczałty jest uproszczoną formą księgowości, obowiązkowo należy prowadzić ewidencję przychodów do celów wyliczenia podatku.
Do tej pory grupa podatników, która mogła korzystać z tej metody opodatkowania była mocno ograniczona.
Do 31 grudnia 2020 roku warunkiem skorzystania z ryczałtu jest uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • przychodów z samodzielnie prowadzonej działalności nie wyższych niż 250 000 euro
 • przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro

Od 1 stycznia 2021 roku limit:

 • przychodów z samodzielnie prowadzonej działalności wzrośnie do 2 000 000 euro
 • przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki wzrośnie do 2 000 000 euro

Ograniczenie dostępu do ryczałtu spowodowane są także wskazaniami, który podatnik i w jakiej sytuacji może skorzystać z tej ewidencji. Od 2021 roku dostęp do ryczałtu ma zostać poszerzony nie tylko poprzez podwyższenie limitu, ale także poprzez wykreślenie niektórych ograniczeń z ustawy.

Stawka podatku zryczałtowanego jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie obowiązujące stawki to:

 1. 20% (17% od 1 stycznia 2021 roku) – od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
 2. 17% (15% od 1 stycznia 2021 roku) – od przychodów ze świadczenia usług
 3. 12,5% – od przychodów ponad kwotę 100 000 zł z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
 4. 10% – od przychodów ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należących do majątku firmy
 5. 8,5% – od przychodów m.in.:
  z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %,
  z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł,
 6. 5,5% – od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i robót budowlanych,
 7. 3% – od przychodów:
  z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 8. 2% – od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.