Ryczałt jako forma opodatkowania – czy warto?

Jednym ze sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie osiąganych zysków jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ten rodzaj opodatkowania polega na tym, że przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Właściciel podmiotu zobowiązany jest do stosowania narzuconych stawek ryczałtu w zależności od specyfiki branży w jakiej funkcjonuje jego firma.

Stawki podatkowe ryczałt:
✅ 2% – dla sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.
✅ 3% – dla działalności gastronomicznej, handlowej lub związanej z produkcją zwierzęcą,
✅ 5,5% – dla działalności wytwórczej, w zakresie robót budowlanych lub przewozu ładunków,
✅ 8,5% – dla innego zakresu usług, m.in. w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, usług wychowania przedszkolnego, tworzenia ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
✅ 10% – dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek
✅ 12% – dla świadczenia usług związanych z wydawaniem pakietów gier, oprogramowania, doradztwa z zakresu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
✅ 12,5% – dla świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, wynajmem, dzierżawą, a także wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
✅ 14% – dla usług z zakresu opieki zdrowotnej, usług architektonicznych i inżynierskich oraz z zakresu specjalistycznego projektowania.
✅ 15% – dla przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych,
✅ 17% – dla przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie m.in. pośrednictwa sprzedaży, reprodukcji komputerowych nośników informacji, pomocy społecznej oraz dla agencji pośrednictwa pracy i przedsiębiorstw turystycznych – wolne zawody.

Czy warto?
? w porównaniu do innych form opodatkowania ryczałt posiada niższy próg rozliczenia
? przedsiębiorcy wybierając ryczałt nie muszą obawiać się pełnej księgowości
? ograniczona biurokracja związana z deklaracjami i dokumentami księgowymi