Rezygnacja z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy sposób oszczędzania, który ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe. Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w program nie jest obowiązkowe.

Korzyści wynikające z przystąpienia do PPK:

  • budowanie bezpieczeńśtwa finansowego osób pracujących
  • możliwość oszczędzania z pomocą pracodawcy i państwa
  • stały dostęp do środków w ramach PPK

 

Nadzór nad działalnością instytucji finansowej w zakresie prowadzenia przez nią PPK (wraz z możliwością zastosowania środków nadzorczych oraz odpowiednich sankcji) sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Czy można zrezygnować z PPK?

W celu rezygnacji z PPK należy wypełnić odpowiednią deklarację i złozyć.

I część deklaracji – dane wskazujące właściwy zakład pracy

II część deklaracji – potwierdzenie rezygnacji

 

Dokument należy dostarczyć pracodawcy, który w ciągu 7 dni powinien przekazać dokument do właściwej instytucji finansowej.

Deklarację składa się raz na 4 lata.