Płaca minimalna w 2021 roku

Jak co roku Polacy wstrzymują oddech przed ogłoszeniem minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok. Każda taka decyzja jest poprzedzona licznymi debatami oraz konsultacjami zarówno ze związkami zawodowymi, które reprezentują pracowników, jak i organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, płaca minimalna w 2021 roku wyniesie 2800 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa została ustalona na poziomie 18,30 zł. Z przeprowadzonych statystyk wynika, iż owe podwyżki spowodują podwyżkę dochodów w przedsiębiorstwach aż o 3 mld zł. W związku z tym wynagrodzenie minimalne w 2021 roku wzrośnie o 7,7% w porównaniu do roku 2020.

Bardzo ważną informacją jest również wspomniany już wzrost minimalnej godzinowej stawki, która w każdym roku jest ściśle związana z minimalnym wynagrodzeniem. W roku 2020 wynosiła ona 17 zł, a już na rok 2021 zaplanowano jej wartość na 18,30 zł.

Minister rodziny, pracy oraz polityki społecznej oznajmił, iż rządowi od początku zależy na tym, aby dochody Polaków wzrastały – stąd tak duże znaczenie corocznego podnoszenia wynagrodzenia minimalnego.

W razie pytań, bądź ewentualnych wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!