Opodatkowanie kartą podatkową

Polski system podatkowy, nakłada na firmy obowiązek opodatkowania. Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej, uznawana za najprostszą jest karta podatkowa.

Korzystanie z opodatkowania kartą podatkową jest klarowne i proste. Jednak również mocno ograniczone. Uprawnione do tego są określone w ustawie rodzaje prowadzonej działalności oraz przedsiębiorstwa spełniające wymagane warunki.
Karta podatkowa jest bardzo opłacalną formą opodatkowania, w szczególności dla firm zatrudniających niewielu pracowników. Jej głównymi zaletami są:

  • brak konieczności prowadzenia księgowości
  • brak obowiązku składania zeznań podatkowych
  • brak obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
  • podatek nie jest zależny od wysokości dochodów

Jednym z podstawowych minusów karty podatkowej jest fakt, że gdy w firmie pojawi się strata, podatek i tak musi zostać opłacony.
Stosując kartę podatkową należy pamiętać:

  • aby podatek uiszczać do 7-go dnia każdego miesiąca
  • o konieczności wystawiania rachunków i faktur na żądanie klienta
  • o obowiązku przechowywania dokumentów przez okres 5 lat
  • aby złożyć deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej

!Aktualizacja!
Od 2022 roku zmieniły się zasady dotyczące korzystania z opodatkowania kartą podatkową. Aktualnie z tej formy mogą skorzystać wyłącznie Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili ją 31.12.2021 roku, lub przed tym terminem złożyli wniosek o zmianę opodatkowania.