Niekompletność informacji w sprawozdaniu finansowym

Sporządzenie sprawozdania finansowego w niewłaściwy sposób może prowadzić do przykrych konsekwencji. Pomimo, że przygotowaniem tego dokumenty w większości firm zajmuje się kompetentny księgowy lub biuro rachunkowe, może dojść do pomyłek. Jednym z częstych błędów jest niekompletność informacji, która może polegać na:

  • Braku opisu istotnych ale jednocześnie niestandardowych transakcji, takich jak nabycie jednostki, wprowadzenie zmian do polityki rachunkowości, wykupienie czy sprzedaż części akcji.
  • Niedostosowanie polityki rachunkowości do specyfiki danej jednostki i jej charakteru czy branży, które wpływają na sposób dokonywania rozliczeń przychodów czy kosztów.
  • Brak informacji na temat kontynuowania działalności, na temat planów i prognoz wynikających z sytuacji gospodarczej wokół przedsiębiorstwa.
  • Brak opisu elementów ryzyka walutowego i monitorowania należności.
  • Niedostatecznie szczegółowe tabele obrazujące rozliczenia międzyokresowe kosztów czy noty służącej kalkulacji podatku odroczonego i bieżącego.