Mikrorachunek podatkowy

Sprawdź kim jest mały podatnik?

Wdrożenie indywidualnych mikrorachunków podatkowych miało miejsce 1 stycznia 2021 r. Od tego czasu każdy podatnik ma przypisany swój własny rachunek płatniczy.

Indywidualne rachunki podatkowe służą płatkowi do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), ale także podatku od towarów i usług (VAT). Każda osoba posiadająca NIP lub PESEL przydzielony ma swój mikrorachunek, a więc jest to nie tylko podatnik, ale również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy i płatnicy nieprowadzący działalności.
Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków i zawiera:

  • sumę kontrolną
  • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku
  • identyfikator podatkowy

Korzystanie z indywidualnych rachunków podatkowych jest obowiązkiem, ale również udogodnieniem, ponieważ płatnik posiada jeden, stały rachunek, na który dokonuje płatności z tytułu PIT, CIT, VAT. Dodatkowy atut to, że mikrorachunek zawsze pozostaje niezmienny, nawet przy zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.