Mały podatnik

Kim jest mały podatnik? Jakie przywileje przysługują małemu podatnikowi?

Zgodnie z zapisami Ustawy o VAT pojęciem „małego podatnika” określamy podatnika, u którego wartość sprzedaży nie była wyższa w poprzednim roku od kwoty 2 mln euro.

Warto również zaznaczyć, że Ustawa o VAT przewiduje dodatkową grupę podatników, dla których limit prowizji lub innego rodzaju wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 45 tys. euro. Należą do nich m.in.:
– podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie;
– zarządzający funduszami powierniczymi;
– agenci;

Małym podatnikiem może być również podatnik, który dopiero rozpoczyna wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie trwającego roku podatkowego. Warunkiem jest, aby w okresie wykonywania czynności opodatkowanych VAT nie przekroczył limitu określonego przepisami Ustawy o VAT.

Przeliczenia należy dokonać w oparciu o kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Jakie przywileje przysługują małym podatnikom?
– możliwość stosowania metody kasowej rozliczeń
– składanie kwartalnych rozliczeń podatkowych do US (po spełnieniu określonych warunków)
– uprawnienie do stosowania 9% stawki podatku CIT