Lista obecności pracownika a zasady RODO

Osoby zatrudniające pracowników zobligowane są do prowadzenia odpowiedniej ewidencji czasu pracy. Niestety w wielu przypadkach zasady prowadzenia ewidencji są łamane i dokumentacja prowadzona jest w sposób niewłaściwy. Z tego powodu wielu właścicieli firm decyduje się na powierzenie obsługi kadrowej i płacowej specjalistom biura rachunkowego.

W wielu przypadkach ewidencje pracowniczą utrudniły przepisy o ochronie danych osobowych. W jaki sposób dbać o RODO w firmie? O czym pamiętać w zakresie ewidencji czasu pracy pracowników?

Lista obecności w firmie

Lista obecności stanowi dodatkowy dokument ewidencji czasu pracy pracowników, na którego prowadzenie często decydują się pracodawcy. Lista obecności zawiera najczęściej:

  • imię i nazwisko pracownika
  • datę
  • podpis pracownika
  • określenie czasu pracy pracownika w danym dniu

Przeczytaj także: Indywidualny rachunek podatkowy

Lista obecności a RODO

Lista obecności powinna spełniać wymogi narzucone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w kwestii ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.

Pracodawcy powinni zwrócić uwagę, aby dostęp do danych zawartych w liście obecności mieli tylko współpracownicy i uprawnione do tego osoby.

Warto tutaj zaznaczyć, że nie powinno się w liście obecności zawierać niepotrzebnych danych, czyli niesłużących potwierdzeniu obecności lub nieobecności pracownika (np. stan zdrowia).

Obsługa kadrowo-płacowa, czyli kompleksowa pomoc biura rachunkowego

Wielu przedsiębiorców decyduje się na pomoc biura rachunkowego w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Powierzając sprawy pracowników specjalistom mamy pewność, że wszelkie zasady i przepisy prawa stosowane są w sposób bezpieczny.

Istotne jest tutaj, aby nawiązać współpracę z doświadczonym biurem rachunkowym.