Kto musi podpisać sprawozdanie finansowe?

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważne jest złożenie odpowiedniego podpisu na przygotowanym sprawozdaniu finansowym. Kto powinien podpisać e-sprawozdanie finansowe? Czy forma elektroniczna sprawozdania finansowego wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Do sporządzenia, podpisania oraz złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane są podmioty prowadzące pełną rachunkowość. Elektroniczna forma dokumenty obliguje do stosowania określonej struktury logicznej (najlepiej skorzystać ze wzoru udostępnionego na stronie rządowej).

Kto musi podpisać sprawozdanie finansowe?

Do podpisania sprawozdania finansowego zobowiązana jest osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki.

E-sprawozdanie można podpisać za pomocą:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  • profilu zaufanego;
  • elektronicznego podpisu osobistego;

 

→ Strona główna