Księgowość prostej spółki akcyjnej

Od lipca ilość spółek do wyboru zostało powiększona o nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Przedsiębiorcy długo wyczekiwali ostatecznego terminu wdrożenia P.S.A. na rynek.

Prosta spółka akcyjna charakteryzuje się uproszczonymi zasadami rejestracji, prowadzenia, a nawet likwidacji. Z tego powodu wiele osób planuje już dzisiaj zarejestrować prostą spółkę akcyjną.

Prosta spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych. Została stworzona z myślą o startupach, ale nie ma ograniczeń co do założycieli P.S.A.

Księgowość w prostej spółce akcyjnej musi być prowadzona w sposób pełny, czyli w formie ksiąg rachunkowych. Szczegółowy system ewidencji księgowej zobowiązuje do ewidencji każdej operacji gospodarczej oraz każdej złotówki przepływającej przez firmę.

Warto zaznaczyć, że nie warto pełną księgowość P.S.A. rozpatrywać w kategorii wad tej formy prawnej. Oferta naszego biura rachunkowego została stworzona z myślą o osobach prowadzących prostą spółkę akcyjną. Nawiązując współpracę z doświadczonym biurem rachunkowym można znacząco ograniczyć obowiązki oraz koszty związane z pełną księgowością spółki.