Ksiegi rachunkowe – limit przychodów w 2022 roku

Księgi rachunkowe prowadzone są przez spółki prawa handlowego, ale również niektóre osoby fizyczne, spółki cywilne czy jawne lub inne podmioty po spełnieniu określonych prawnie warunków. Istotnie należy zaznaczyć, że istnieje możliwość dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale mało jednostek decyduje się na to rozwiązanie z powodu trudności pełnej ewidencji księgowej.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu prawnego limitu przychodów dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;

Ile wyniesie limit przychodów w 2022 roku?
W roku 2022 księgi rachunkowe będą obligatoryjne w przypadku przekroczenia kwoty 9 188 200 zł..