Kontrola PIP w czasie pandemii

Nie da się ukryć faktu, iż pandemia COVID-19 przyczyniła się do tego, iż wiele osób zaczęło pracować w sposób zdalny. Zmiana ta dotyczy również urzędników oraz inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak jak się okazuje, inspektorzy PIP do swoich obowiązków powrócili z końcem stycznia. Jednak co ważne – ze względów bezpieczeństwa kontrole są przeprowadzane w trybie zdalnym, bądź hybrydowym. Wznowienie kontroli zostało uzasadnione tym, iż urząd zobowiązany jest do realizowania swoich zadań oraz spełnienia oczekiwań społeczeństwa w zakresie egzekwowania prawa w zakresie prawnej ochrony pracy.

Zgodnie z przepisami, które określają zadania oraz uprawnienia PIP, kontrole mogą być przeprowadzane:
– w siedzibie kontrolowanego podmiotu,
– w miejscu, gdzie dany podmiot wykonuje swoje zadania,
– w miejscu, gdzie przechowywana jest dokumentacja danego podmiotu,
– w siedzibie jednostki organizacyjnej PIP.

Zgodnie z tym, co zostało wspomniane powyżej – inspektorzy PIP powrócili na swoje stanowiska pracy, a więc do przeprowadzania kontroli przedsiębiorstwach. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie wyrazi zgody na przeprowadzenie kontroli zdalnej, bądź dojdzie do kontroli hybrydowej – zarówno inspektor przeprowadzający kontrolę, jak i przedsiębiorca będą zobowiązani do przestrzegania ściśle określonych zasad.

To, co już na wstępie jest pewne to to, iż inspektor PIP zobowiązany jest do tego, aby na miejsce przeprowadzania kontroli przybyć z odpowiednim wyposażeniem w środki ochrony osobistej. W celu ustalenia pozostałych zasad reżimu sanitarnego, jest zobowiązany przed rozpoczęciem kontroli, aby skontaktować się z przedsiębiorcą i nabyć informacje w tym zakresie.

W czasie trwania pandemii COVID-19, zaleca się, aby:
– wyznaczyć osobne pomieszczenie, w którym będą przeprowadzane czynności kontrolne,
– ograniczone zostały bezpośrednie spotkania z pracownikami,
– skrócić czas zarówno kontroli stanowisk pracy, jak i przebywania na terenie przedsiębiorstwa,
– ograniczyć do ewentualnego minimum ilość osób, które inspektor może spotkać przeprowadzając kontrolę.

W razie pytań, służymy pomocą!