Konsekwencje wybrania spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie traci na popularności. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wybór spółki z o.o. jako podstawy prowadzonej działalności.

Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych, posiada osobowość prawną. Istotnie należy zaznaczyć, że w przypadku tej formy prawnej wspólnik odpowiada za zobowiązania do wysokości kapitału zakładowego określonego w umowie.

Do zalet spółki z o.o. możemy zaliczyć:
– możliwość dziedziczenia
– osobowość prawna
– ochrona prywatnych majątków wspólników
– niski minimalny kapitał zakładowy
– szybka rejestracja spółki online
– możliwość sprzedaży spółki

Jakie są konsekwencje wybrania spółki z o.o.?
– konieczność prowadzenia pełnej księgowości
– obowiązek przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego
– nowy ład nakładający składkę zdrowotną (9%) na wynagrodzenie brutto członków zarządu z powołania

Uwaga!
Przepisy dotyczące Nowego Ładu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można bezpiecznie ominąć – należy w tym celu skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.