JPK_V7 od października 2020 roku

Prowadzenie księgowości w firmie zobowiązuje do terminowego dostosowywania się do zmian narzucanych przez nowelizacja prawne. Jedną z najbardziej wzbudzających zainteresowanie zmian w 2020 roku jest wprowadzenie nowej struktury pliku JPK_V7.

Ministerstwo Finansów planuje od października wprowadzić zmianę w pliku JPK, której celem jest usprawnienie obowiązującego systemu podatkowego oraz uproszczenie procedur związanych z raportowaniem do organów podatkowych.

Od października obecnie obowiązujący plik JPK_VAT oraz deklaracja VAT zostaną zastąpione plikiem JPKV7, który składać się będzie z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Istotnie należy zaznaczyć, że nowy plik JPK łączy dane dotychczas przekazywane do Ministerstwa Finansów i urzędu skarbowego w postaci deklaracji VAT i pliku JPK VAT oraz wprowadza dodatkowo oznaczenia w szczególności dla transakcji wrażliwych, narażonych na oszustwa podatkowe. Istotne jest, że przedsiębiorcy zobowiązani będą do dokonania odpowiedniej klasyfikacji świadczonych usług oraz oferowanych towarów, a następnie nadania im odpowiednich kodów GTU (wyszczególniono 13 grup towarów i usług wrażliwych).

Warto zaznaczyć, że za wadliwie przesłany plik JPK V7, który będzie uniemożliwiał przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji przez organy podatkowe będą groziły kary pieniężne w wysokości 500 zł.

Przedsiębiorcy, którzy obawiają się nowych zmian w raportowaniu podatkowych powinni zwrócić uwagę na to, że oferta biura rachunkowego często zawiera również pomoc w przygotowaniu oraz złożeniu JPK.