JPK_V7 bez czynnego żalu

Program Nowy Ład wprowadził wiele zmian również w Kodeksie Karnym Skarbowym.

W K.k.s. zmieniony został zapis art.61a mówiący o tym, że podatnik, który złożył błędną czy nieprawidłową deklarację lub księgę do organu podatkowego jednak później korektę nie podlega karze za przestępstwo skarbowe. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą już musieli składać do wysyłanej korekty dokumentu “czynny żal”.

Ważne: korekta niepoprawnie deklaracji powinna zostać wysłana niezwłocznie po stwierdzeniu błędu, zanim organ uruchomi procedurę  postępowania przygotowawczego o przestępstwo skarbowe.

Przypominając, “czynny żal” jest to oświadczenie przedsiębiorcy o naruszeniu przez niego przepisów, które wysyła on do Urzędu Skarbowego. Po złożeniu takiego dokumentu, może uniknąć on kary za popełnienie zabronionego czynu.

Jeśli podatnik stwierdzi nieprawidłowości w wysłanym do Urzędu Skarbowego pliku JPK_V7 powinien on w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia błędu złożyć korektę.