Jakie usługi wchodzą w obsługę kadrowo-płacową oferowaną przez biura rachunkowe?

Czym jest obsługa kadrowo-płacowa i dlaczego warto z niej skorzystać? Czy przedsiębiorcy powinni decydować się na pomoc specjalistów w zakresie kadr i płac?

Obsługa kadrowo-płacowa polega głównie na pomocy w zakresie prowadzenia akt pracowników oraz sprawach związanych z zatrudnieniem. Dodatkowo współpraca pozwala odciążyć przedsiębiorcę od obowiązków związanych z ZUS (rejestracja pracowników w ZUS, rozliczenia, sporządzanie wniosków itp.).

Do podstawowych czynności wykonywanych w ramach obsługi kadrowo-płacowej zaliczamy:

 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło itp.
 • rozliczanie urlopów
 • prowadzenie kartotek pracownika
 • kierowanie na okresowe badania lekarskie
 • przeprowadzanie czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy
 • wystawianie świadectw pracy
 • prowadzenia bieżącej obsługi kadrowej pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie listy płac

Obsługa kadrowo-płacowa okazuje się być pomocna nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. Z tego rozwiązania chętnie korzystają osoby prowadzące mały biznes.