Indywidualny rachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy (inaczej określany jako mikrorachunek podatkowy) został wprowadzony w 2020 roku. Celem jego wdrożenia jest uproszczenie procedur związanych z wpłatą określonych podatków i regulowaniem zobowiązań podatkowych.

Warto zaznaczyć, że powyższy rachunek służy wyłącznie do wpłat.

Zwroty realizowane są na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Do sprawdzenia numeru mikrorachunku podatkowego potrzebujemy:

PESEL (dla osób fizycznych)

    • nie prowadzisz działalności gospodarczej
    • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP:

    • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
    • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Warto zaznaczyć, że numer rachunku nie zmienia się po dokonaniu zmian w zakresie np.:

  • adresu zamieszkania
  • właściwości urzędu skarbowego

Indywidualny rachunek podatkowy składa się z 26 znaków.