Fundusz na cele inwestycyjne

Zgodnie z przedstawioną przez Ministerstwo Finansów informacją zostało przygotowane rozwiązanie, z którego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy planujący podejmowanie inwestycji. Mowa o nowym modelu podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne. Zgodnie z nowymi zasadami przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów przed rozpoczęciem inwestycji.

Z funduszu będzie można korzystać od stycznia 2021 roku.

Zgodnie z założeniami zniesiony zostanie obowiązujący w 2021 r. limit przychodowy.

Beneficjentami funduszu na cele inwestycyjne są głównie podmioty o prostej strukturze organizacyjnej, z najbardziej ograniczonym dostępem do finansowania dłużnego oraz prowadzące aktywną działalność operacyjną m.in. osiągające pewien minimalny poziom zatrudnienia. 

Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z funduszu na cele inwestycyjne jest ponoszenie wydatków inwestycyjnych.