Formy opodatkowania

Zakładając własną działalność warto wiedzieć jakie są formy opodatkowania. Jest to bardzo ważne, gdyż to właśnie od przedsiębiorcy zależy, którą formę wybierze. Można również skorzystać z pomocy biura rachunkowego, który pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania.

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych – opodatkowanie dochodu. Wybierając tę formę podatnik ma obowiązek prowadzenia KPiR, zawierającą przychody oraz rozchody. 
  • opodatkowanie liniowe – opodatkowanie dochodu stałą stawką 19%.
  • ryczałt – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ta forma polega na tym, że podatnik nie może pomniejszyć przychodów o poniesione koszty podatkowe, natomiast posiada niskie stawki ryczałtu. Aby skorzystać z tej formy opodatkowania przychody spółki nie mogą być wyższe niż 2 mln euro.
  • karta podatkowa – zryczałtowana forma opodatkowania. Stawka zależna jest od wielu czynników, a podatek nie odzwierciedla osiąganych przychodów. Jednak skorzystać z niej mogą wyłącznie Ci przedsiębiorcy, którzy kontynuują korzystanie z niej od 2021 roku. Od 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą wybrać karty podatkowej.