Faktura zaliczkowa

Zdarza się, że sprzedający towar lub usługę zażąda od nabywcy zapłaty części wynagrodzenia aby otrzymać gwarancję, że właściwa transakcja dojdzie do skutku.
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę, która udokumentuje otrzymanie zapłaty w całości lub w części, jeszcze przed dokonaniem transakcji (chyba, że mowa m.inn.o wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru). Fakturę należy wystawić nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji. Istnieje również możliwość sporządzenia dokumentu nawet do 30 dni przed płatnością, warto mieć jednak na uwadze, że nie powstanie obowiązek podatkowy, aż do momentu uregulowania płatności.

Na fakturze zaliczkowej powinny znaleźć się takie informacje jak:
– data wystawienia
– kolejny numer, który pozwoli na jednoznaczną identyfikację faktury,
– dana podatnika i nabywcy (imiona i nazwiska lub nazwy, adresy, numery identyfikacji podatkowej),
– data otrzymania zaliczki, jeśli określono, o ile różni się od daty sporządzenia dokumentu,
– nazwa sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi, ilość, cena jednostkowa netto oraz wartość brutto,
– wartość podatku.