Ewidencja VAT

Ewidencja VAT stanowi rejestr sprzedaży oraz zakupu VAT, który prowadzony musi być przez podatników podatku od towarów i usług, które są zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako tzw. czynni podatnicy VAT.

Ewidencja sprzedaży – daje możliwość prawidłowego obliczania kwot podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym.

Ewidencja zakupu – daje możliwość określenia wysokości podatku naliczonego, który podlega odliczeniu w danym okresie rozliczeniowym.

Należy mieć na uwadze, iż zapisy w rejestrze VAT mogą być zarejestrowane na podstawie:
– faktur VAT,
– faktur VAT RR,
– faktur VAT marża,
– faktur zaliczkowych,
– raportów okresowych,
– niektórych paragonów.

UWAGA!
Od 1 stycznia 2018 roku ewidencja VAT musi być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych. Do prowadzenia owych czynności zobowiązani są wszyscy czynni podatnicy VAT, bez względy jakich rozmiarów jest prowadzona przez nich firma. Prócz tego płatnicy mają obowiązek comiesięcznego raportowania JPK_VAT, a więc przesyłania danych w formie niedawno wprowadzonego Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, ewidencja VAT powinna zawierać:
– dane potrzebne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
– wysokość podatku należnego oraz jego ewentualnych korekt,
– wysokość podatku naliczonego oraz jego ewentualnych korekt,
– wysokość podatku, który podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego, bądź zwrotowi z niego,
– dane niezbędne do identyfikacji poszczególnych transakcji.

 

*****

Dowiedz się więcej o fakturowaniu online!