Estoński CIT od 2021 r.

Wprowadzenie estońskiego CITu do Polski będzie miało za zadanie zwiększyć odporność polskiej gospodarki na kryzysy oraz poprawić produktywność firm.

Estoński CIT to sposób opodatkowania promujący inwestycję oraz minimalizujący formalności przy rozliczaniu. Według jego założeń obowiązek podatkowy na firmach powstanie dopiero w momencie wypłaty zysku, natomiast dotychczas jednostki musiały rozliczać się okresowo lub rocznie.

Sposób opodatkowania bardzo korzystny estońskim CITem będzie jednak ograniczony dla spółek spełniających określone kryteria. Obejmie on bowiem podmioty, które:

  • zatrudniają w firmie minimum 3 pracowników (oprócz udziałowców)
  • nie posiadają udziałów w innych jednostkach
  • nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej nad przychodami pasywnymi
  • wykazują nakłady inwestycyjne
  • nie osiągają przychodów wyższych niż 50 000 000 zł
  • posiadają udziałowców, którymi są osoby fizyczne

Okres korzystania z estońskiego CITu na ten moment ma obowiązywać przez 4 lata z możliwością przedłużenia.