E-faktury w firmie

Elektroniczny obieg dokumentów oraz przechowywanie ich, jako cyfrowych zapisów jest coraz bardziej popularny w firmach. Dzięki szerokiemu i szybkiemu rozwojowi cyfryzacji już dzisiaj przedsiębiorcy mogą załatwiać wiele spraw nawet urzędowych w sposób zdalny. Kiedy zatem zostanie wprowadzony zapowiadany obowiązek e-faktury w firmie?

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy dobrowolnie mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. KSeF jest systemem teleinformatycznym za którego pomocą podatnicy mogą dokumentować sprzedaż towarów czy usług korzystając z ustrukturyzowanych wzorców. Wystawione dokumenty za pośrednictwem systemu są wysyłane do bazy Ministerstwa Finansów, a kontrahent może sobie ją pobrać (jeśli akceptuje taka formę).

KSeF pozwoli organom podatkowym na szybszą wykrywalność oszustw, w tym wyłudzeń VAT. Przedsiębiorcy dzięki e-fakturom zoptymalizują koszty biurowe, uprawnią obrót dokumentów, dodatkowo zabezpieczą dokumenty również przed zgubieniem, będą stosować jeden wzór faktur, szybciej otrzymają zwrot VAT.

Planowane wprowadzenie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur planowane jest na 2023 rok.