Dzień wolny na szczepienie COVID-19

Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi za szczepienie przeciwko COVID-19 przysługuje dzień wolny od pracy dla pracownika i zleceniobiorcy. Czy ten przepis obowiązuje?

Celem wdrożenia takiego zapisu w projekcie zmian ustawy jest ułatwienie i przyspieszenie szczepień Polaków. Wielu z nich nie jest w stanie stawić się na szczepienie z powodu późnych godzin pracy.

W planach jest, aby za dzień nieobecności w pracy z powodu szczepienia pracownik zachowywałby prawo do wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania, które określone byłoby stawką godzinową bądź miesięczną.

Warto zaznaczyć, że aktualnie nie ma regulacji zezwalającej na dodatkowy dzień wolny od pracy na przyjęcia szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Przyznanie dnia wolnego na szczepienie jest dobra wolą pracodawcy.