Doradztwo podatkowe

W ramach usług księgowych często spotkać się można, ze świadczeniem pomocy w zakresie podatków. Z racji, że księgowość ściśle wiąże się z podatkami w firmie, biura rachunkowe posiadają specjalistów, którzy są odpowiedzialni za czynności podatkowe.

Doradztwo podatkowe to bardzo przydatna usługa dla przedsiębiorcy korzystającego z usług księgowych, ponieważ ciągłe zmiany w podatkach pozwalają mu na otrzymywanie aktualnych informacji od własnego biura rachunkowego, a przez to na zaoszczędzeniu pieniędzy, które trzeba byłoby wydać na indywidualnego doradcę podatkowego.
W ramach doradztwa podatkowego oferuje się:

  • udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami
  • prowadzenie w imieniu podatników ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • sporządzanie w imieniu podatnika zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • reprezentowanie podatników w postępowaniu przed organami administracyjnymi i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych

Doradcy podatkowemu podobnie jak swojemu księgowemu można, a nawet trzeba w pełni zaufać. Usługodawców tych obowiązuje tajemnica zawodowa, a więc zabronione jest im ujawnianie faktów i informacji, z którymi się zapoznał. Dodatkowo doradca podatkowy zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z wystąpieniami oraz udzielanymi poradami, przez okres 5 lat.