Dokumentacja wydatków na eksploatację samochodu w firmie | KPiR

Wielu przedsiębiorców prowadzących biznes decyduje się na użytkowanie samochodu, który pozwala na sprawne i szybkie załatwienie wielu spraw. Istotnie należy zaznaczyć, że decydując się na to rozwiązanie musimy pamiętać o obowiązku prowadzenia dokumentacji wydatków na eksploatację samochodu.

Do podstawowych dowodów księgowych w tym zakresie zaliczamy:

  • faktury
  • rachunki
  • dowody wewnętrzne

Podatnik na ich podstawie zobligowany jest do dokonania odpowiedniej ewidencji księgowej i podatkowej.

Dokonując wpisu w KPiR musimy pamiętać o tym, że wpisujemy kwotę netto, jeżeli samochód, którego dotyczą wydatki jest użytkowany tylko do działalności i jeśli podmiot jest czynnym podatnikiem VAT lub w wysokości 75% kwoty netto jeżeli samochód firmowy jest użytkowany również prywatnie.
W sytuacji, gdy podatnik jest nievatowcem wydatki należy ująć w kwocie brutto w całości lub w wysokości 75% kwoty brutto w przypadku użytkowania samochodu prywatnie i w działalności.

W przypadku, gdy samochód nie jest własnością firmy podatnik uprawniony jest do wliczeni w koszty wydatków na jego eksploatację → do 20%.