Prowadzenie pełnej księgowości

REJESTRACJA SPÓŁEK

 • Doradztwo ze strony ekspertów prawnych w zakresie doboru kodów PKD, wysokości kapitału itp.
 • Pomoc w opracowaniu zapisów umowy spółki lub wypełnienie gotowego wzorca umowy
 • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Rejestracja spółki w pozostałych urzędach: US, ZUS, GUS
 • Monitorowanie procedury rejestracji podmiotu
 • Przekazanie dokumentacji spółki po zakończonej procedurze rejestracji
 • Doradztwo prawne w zakresie wprowadzanych zmian KRS
 • Modyfikacja dokumentów oraz ewentualnej umowy spółki
 • Wypełnienie i złożenie dokumentów w KRS
 • Monitorowanie procedury aktualizacji danych KRS
Uproszczona księgowość oferta

AKTUALIZACJA KRS

Oferta obsługi kadrowej

WIRTUALNE BIURO, PRESTIŻOWY ADRES

 • prestiżowy adres, możliwość rejestracji firmy pod naszym adresem
 • obsługa poczty, informowania o nowej korespondencji
 • odbieranie telefonów i przekierowywanie rozmów
 • możliwość wynajęcia sal konferencyjnych
 • możliwość wynajęcia sal na spotkania biznesowe
 • coworking
 • kompleksowa obsługa skekretariatu
 • sporzadzenie i złożenie wniosku do CRBR
 • sporządzenie i złożenie wniosku do BDO
 • przygotowywanie i opracowywanie umów
 • wszelkie doradztwo dla małych oraz dużych firm
Pomoc doradcy podatkowego

WNIOSKI I DOKUMENTY